0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Martin Bittner
۱
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۰۰
Matej Mazurek
۳
۲
Kamil Kleprlik
Finished
۰۱:۰۰
Petr Bradach
۳
۱
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Josef Medek
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Rostislav Bartl
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۴:۰۰
Jan Steffan
۳
۰
Pavel Mozol
Finished
۰۴:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Hruska Jr
۲
۳
Josef Medek
Finished
۰۰:۳۰
David Stusek
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۰۰:۳۰
Josef Medek
۲
۳
Petr Macela
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Cernik
۱
۳
Stanislav Pinc
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Pavel Mozol
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۳:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۰
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۴:۰۰
Stanislav Pinc
۲
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Fojt
۰
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Mozol
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Mozol
۲
۲
Stanislav Pinc
inprogress
۰۶:۳۰
Kamil Novak
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Petr Kmoch Jr.
۱
۳
Vladislav Tryb
Finished
۰۰:۰۰
Petr Macela
۰
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Kleprlik
۰
۳
David Stusek
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Tryb
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Tecl
۰
۳
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Vladislav Tryb
۱
۳
Tomas Tecl
Finished
۰۱:۲۹
Martin Bittner
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۱:۳۰
David Stusek
۱
۳
Kamil Kleprlik
Finished
۰۱:۳۴
Ladislav Svanda
۳
۰
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۱:۴۷
Michal Moravec
۳
۲
Matej Mazurek
Finished
۰۱:۵۵
Petr Bradach
۱
۳
Martin Guk
Finished
۰۲:۰۰
Stanislav Pinc
۰
۳
Jan Steffan
Finished
۰۳:۳۰
Rostislav Bartl
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۱
Jaroslav Prokupek
inprogress
۰۷:۰۰
Jan Steffan
-
-
Jaromir Cernik
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
  Europe TT Elite Series
Szymon Twardowski
۳
۲
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۱۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Linek Adam
Finished
۰۱:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۱۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۴:۳۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۰:۳۰
Damian Swierczek
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۲۰
Szymon Twardowski
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۰۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Linek Adam
Finished
۰۴:۲۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۱۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۳۰
Damian Wojdyla
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۲
Mateusz Golebiowski
inprogress
۰۶:۵۰
Felkel Grzegorz
-
-
Krzysztof Kapik
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۵۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Makajew Maciej
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۱:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۳:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۵۰
Damian Wojdyla
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Karol Wisniewski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
  Russia Liga Pro
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Eremin
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Eremin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۴۵
Aleksey Zirin
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Andrey Artemov
۳
۲
Stepan Kutepov
Finished
۰۰:۱۵
Grigorii Zhukov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Stepan Kutepov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Grigorii Zhukov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Artemov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Aleksey Zirin
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Grigorii Zhukov
Finished
۰۲:۳۰
Stepan Kutepov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Kazakov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Grigorii Zhukov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Stepan Kutepov
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۳۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Igor Sergeevich
-
-
Vladimir Zhigalov
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
  Germany Challenger Series
Dauud Cheaib
۳
۱
Siddharta Almeida
Finished
۰۰:۲۰
  World TT-CUP
Jedynak Damian
۲
۳
Kaczorek Marek
Finished
۰۰:۰۰
Martin Lepka
۰
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۲۰
Denis Benes
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Vojteh Shanc
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۰
Jan Urbanek
۳
۱
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Stala
۳
۰
Kaczorek Marek
Finished
۰۱:۰۰
Martin Boltik
۳
۰
Martin Lepka
Finished
۰۱:۲۰
Denis Benes
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Jedynak Damian
Finished
۰۱:۳۰
Vojteh Shanc
۳
۰
Martin Lepka
Finished
۰۱:۵۰
Krystof Prida
۰
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۱:۵۵
Louis Lu
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۲:۰۵
Martin Boltik
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۲:۲۰
Denis Benes
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۲:۲۵
Shawn Chen
۳
۲
Abhishek Dhawan
Finished
۰۲:۳۵
Jan Urbanek
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۲:۵۵
Louis Lu
۰
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۳:۰۵
Maksymilian Milos
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۳:۳۰
Shaman Jain
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۳:۳۵
Mariusz Koczyba
۲
۳
Adam Drzyzga
Finished
۰۳:۵۰
Jan Molenda
۰
۳
Jakub Lamperski
Finished
۰۴:۰۰
Louis Lu
۲
۳
Shaman Jain
Finished
۰۴:۰۵
Mariusz Adamus
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Maksymilian Milos
۲
۳
Jakub Lamperski
Finished
۰۴:۳۰
Abhishek Dhawan
۳
۰
Shaman Jain
Finished
۰۴:۳۵
Valois Kayque
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۵:۰۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۰۵:۵۰
Jakub Lamperski
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۰۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Adam Drzyzga
Finished
۰۶:۲۰
Maksymilian Milos
۳
۰
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Jan Molenda
۱
۱
Jakub Lamperski
inprogress
۰۷:۰۰
  Ukraine WIN CUP
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۰:۰۰
Nikolay Galynsky
۳
۱
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۰:۱۵
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۰:۳۰
Denys Scherbak
۲
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Shamray
۰
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۱:۰۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۱:۱۵
Valeriy Tatarinov
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۱:۳۰
Yuryi Shchepanskyi
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Shamray
۰
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۰۰
Artem Maksimenko
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۲:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۰
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۲:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۲
Denys Scherbak
Finished
۰۲:۴۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۱
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۳:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۰
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۳۰
Nikolay Galynsky
۳
۱
Denys Scherbak
Finished
۰۳:۴۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۱
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۴:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۳
۱
Artem Maksimenko
Finished
۰۴:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۲
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۴:۳۰
Roman Shtukovanyi
۲
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۵:۰۰
Oleksandr Storozhenko
۳
۰
Lebid Dmytro
Finished
۰۵:۳۰
Roman Shtukovanyi
۲
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۶:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Lebid Dmytro
Finished
۰۶:۳۰
Oleksandr Storozhenko
۱
۰
Yevhenii Holoborodko
inprogress
۰۷:۰۰
Yevhenii Holoborodko
-
-
Lebid Dmytro
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Oleksandr Storozhenko
-
-
Roman Shtukovanyi
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید